Maden

İlbak Holding, çatısı altındaki Acacia Maden A.Ş ve Ilan Marble şirketleriyle madencilik sektörünün öncü markaları arasına girmeyi başarmıştır.

TÜRKİYE'DE MADENCİLİK

Madencilik, Türkiye'de gelişmiş sanayi kollarından biridir. Dünyadaki 132 ülke arasından, toplam maden üretim değeri itibarıyla 28. sırada yer alan Türkiye , maden çeşitliliği açısından ise 10. sırada bulunmaktadır. Dünya endüstriyel hammadde rezervlerinin % 2,5'i, kömür rezervlerinin % 1'i, jeotermal potansiyelinin % 0,8'i, mermer rezervlerinin %33'ü ve metalik maden rezervlerinin % 0,4'ü Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'nin zengin olduğu madenler arasında ilk sırada ise dünya rezervlerinin %72'sini oluşturan bor mineralleri yer almaktadır.

Türkiye'de toplam madencilik ihracatının yaklaşık %50'sini oluşturan mermer ve doğal taş, sektörde en büyük paya sahiptir. Ayrıca, bakır ve krom, ihracatın önemli bir kısmını oluşturmakta, bu madenleri feldspat ve bor izlemektedir.

Türkiye, 5 milyar m³ mermer rezervi ile dünya mermer potansiyelinin %40'ına sahiptir. Toplam rezervi 13.9 milyar ton (yaklaşık 5,1 milyar m³) olan Türkiye'nin, 1,6 milyar ton civarındaki görünür rezervi, dünya tüketimini 80 yıl karşılayabilecek düzeydedir. Türkiye'de pek çok farklı mermer türü vardır; 120'nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir.

SEKTÖRDE İLBAK HOLDİNG

İlbak Holding, çatısı altındaki Acacia Maden A.Ş ve Ilan Marble şirketleriyle madencilik sektöründe öne çıkan bir marka olarak yer almayı hedeflemiştir. İlbak Holding, şu anda; Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Erzincan, Erzurum, Burdur, Kastamonu, Konya ve Mersin illeri başta olmak üzere tüm Türkiye'de aktif olarak madencilik ve arama çalışmalarını sürdürmektedir.

GELECEK HEDEFLERİ

İlbak Holding, Acacia Maden A.Ş ve Ilan Marble ile yer aldığı madencilik sektöründe, yüksek kalite ve hizmet standartlarından ödün vermeden, ürün çeşitliliğini geliştirmeyi ve sektördeki yerini koruyarak, istikrarlı büyümesini devam ettirmeyi hedeflemektedir.

SEKTÖRDEKİ İLBAK ŞİRKETLERİ

Euro.Message madebycat