Medya

İlbak, bünyesinde bulundurduğu mecra çeşitliliğinin yanı sıra, açık havada uzun yıllar deneyim kazanmış bir kurumsal yapıya ve alanında uzman bir ekibe sahiptir.

TÜRKİYE'DE MEDYA

Reklamcılar Derneği'nin 2017 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre; toplam medya yatırımları bir önceki yıla göre %6,3 artış gösterdi. 2017 yılı medya yatırımları 2017 yılında 8.020 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklam veren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların %25'ini oluşturan reklam yatırımları ise 2.673 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları 10.693 milyon TL olarak kaydedildi.

Medya yatırımlarındaki büyümede itici güç olan sektörlerin başında inşaat ve dekorasyon ile kozmetik ve kişisel bakım geliyor. Perakendecilik ve finans ise medyada en çok yatırım yapan diğer sektörler olarak ön plana çıkıyor.

Medya yatırımlarında en büyük payı %47,8 ile beklentilere paralel olarak bir kez daha televizyon kuruluşları oluşturdu. Dijital mecraların pastadaki payı %25,9'a yükselirken, üçüncü sırada %12 ile yazılı basın yer aldı. Açıkhava medya yatırımları bir önceki yıla göre %9,4 artış göstererek 805 milyon TL'ye ulaştı. Radyolara yapılan medya yatırımları %5,5'lik bir artışla 255 milyon TL oldu. Sinemalara yapılan medya yatırımları %5,3 yükseliş gösterdi ve 85 milyon TL olarak gerçekleşti. Açık hava medya yatırımları pastasındaki payı %10 iken, radyo %3,3, sinema ise %1,1'lik bölümü oluşturdu.

Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 26. büyük pazarını oluşturuyor ve toplam hacim içinde payı %0,4 seviyesinde. Bununla birlikte Türkiye'de medya yatırımları dünya ortalamasına göre daha hızlı bir büyüme kaydetmiş olsa da GSYH içindeki oranının yalnızca binde 0,26 seviyesinde olduğu görülüyor.

SEKTÖRDE İLBAK HOLDİNG

Medya sektörü içerisinde büyük bir paya sahip olan İlbak Holding'in bünyesindeki tüm medya şirketleri açıkhava reklamcılığı alanında faaliyet göstermektedir. Şehirlerin farklı yaşam alanlarında farklı hedef kitlelerle buluşan bu mecraların ortak özelliği, gerek yaya trafiği gerekse araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, markalara yüksek görünürlük fırsatı sunmasıdır.

İlbak Holding sahip olduğu tüm mecralar ile senede toplam 200 milyonun üzerinde kişiye ulaşmaktadır.

  • Havaalimanlarındaki reklam alanlarının satış faaliyetlerini yürüten PORTLINE
  • Ankara'da bulunan üst geçitlerde ve EGO otobüslerinde reklam alanlarının satış faaliyetlerini yürüten OUTBOX

SEKTÖRDEKİ İLBAK ŞİRKETLERİ

Euro.Message madebycat