Kurumsal Yönetim İlkeleri

İlbak Holding olarak etik ilkelerimiz ve politikalarımızın gerek çalışanlarımız gerekse iş ortaklarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanmasına daima özen gösteririz.

İlbak Holding olarak etik ilkelerimiz ve politikalarımızın gerek çalışanlarımız gerekse iş ortaklarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanmasına daima özen gösteriririz. Ayrıca gelişen şartlar ve fırsatlar ışığında şirketimizin büyümesi ile orantılı olarak ilke ve politikalarımızı düzenli olarak irdeler, günceller ve geliştiririz.

Kurumsal yönetim ilkelerimiz doğrultusunda;

Geçici personel de dâhil olmak üzere İlbak Holding ve bağlı şirketleri bünyesinde istihdam edilen tüm çalışanlar, İlbak Holding Etik Davranış Kuralları'na veya buna uygun olarak oluşturulan Şirket Etik Davranış Kuralları'na uymakla yükümlüdürler. Tüm çalışanlardan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

Etik Davranış Kuralları'nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları'na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi İlbak Holding ve bağlı şirketleri bünyesinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dokümanının son versiyonunun çalışan tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanın bir üst amirine aittir.

Euro.Message madebycat